Фотосензор за пел. горелка GP 20 / GP 20+ / GP 45, Bisolid, SIEMENS- 3.3V

ID VV 11


Наличност: На склад

40,00 лв.

QRB1A-A050B70A 

Фотосензор за пелетна горелка-Нормална чувствителност

Диаметър 8мм   Дължина 30см   режим на  3.3V

QRB се използват за контрол на жълти пламъци във връзка с горивните автомати
Проектирана е за фронтално и странично осветление (90°).
Спектралният максимум на чувствителността на QRB е около 600 nm и по този
начин се спазват оптимално диапазона на максимално видимо излъчване на
светлина на жълти пламъци на течно гориво.
Тъй като QRB може да обхване също и други части от спектъра на излъчване
(осветление на котелно помещение, слънчева светлина и т.н.), са валидни без
промяна останалите разпоредби относно защитата срещу светлина на външен
източник.

Контролът на излъчването на светлина на пламъци от течно гориво във видимия
диапазон на светлинния спектър.
Светлочувствителен елемент е фоторезистор, чието електрическо
съпротивление на тъмно се намира в диапазона M-Ом.
С нарастващата интензивност на осветлението, стойността на електрическото
съпротивление спада в диапазона k-Ом и се използва от горивните автомати за
образуване на сигнала на пламъка.
За разлика от фотоклетката на RAR, може да бъде открито остатъчното светене
на облицовката на горивната камера.

Подобни продукти