Програмируем Диференциален Термостат-Delta

ID Delta


Наличност: Неналичен

99,00 лв.

Delta е специализирано устройство за управление на топлообмена между слънчев колектор и бойлер.

Приложение:
  • слънчев колектор и бойлер;
  • камина с горивна камера и бойлер;
  • котел (с твърдо гориво, газ, ел. нагревател) и бойлер;

Диференциалният термостат tSol Delta е специализирано устройство за управление на топлообмена между слънчев колектор и бойлер. Той осигурява оптимална работа на соларната система, като следи за аварийни ситуации, предотвратявайки потенциално опасни последствия за нея. Устройството следи температурите на слънчевия колектор и бойлера, и когато условията на алгоритъма на управление са изпълнени, топлинната енергия, генерирана в слънчевия колектор се прехвърля към бойлера, като се активира циркулационната помпа. Delta дава въможност за персонални настройки на всяка една соларна система, покривайки по този начин изискванията на повечето производители. С вградената функция за охлаждане на бойлера при превишаване на зададената температура и допълнителния режим Ваканция, осигурява сигурност и комфорт за всяка модерна топлинна система.

Диференц.
термостат
tSol
Delta
Релеен изход
5A / 1 kW, 250V
Термосонда NTC
-40...125oC
Термосонда Pt1000
-40...200oC
Захранване
Напрежение
230 VAC ± 4%
Честота
50 Hz ± 1Hz
Максим.консумация
1.5VA
Работна
температура

0...40оC

Степен на
 защита

IP40

Размери

36 x 90 x 58 mm

Монтаж

DIN

Гаранция

24 месеца

Начин на работа

Диференциален термостат - загряване на бойлера

Основната цел е да се прехвърли топлинната енергия, генерирана в топлоизточника (колектор), към консуматора (бойлер). Помпата се включва, когато разликата между температурата на колектора и бойлера е по-голяма от зададената (Coll – Boil > ΔT) и температурата на колектора е достатъчно висока (Coll > CollMin), a температурата на бойлера е под зададената (Boil < BoilSet). В противен случай помпата е изключена, тъй като не са изпълнени условията за топлообмен. Към всяко условие за включване и изключване се добавя/изважда параметърът хистерезис HYS. Например, при зададен хистерезис от 2оС и ΔT = 10оС, помпата ще се включи при разлика от 10 + 2 = 12оС, а ще се изключи при 10 – 2 = 8оС.

Защита от блокиране на циркулационната помпа

В случай че помпата не е активирана за 24 часа, термостатът принудително я включва за 20 сек, за да предотврати нейното блокиране.

Инсталация

tSol Delta е пригоден за монтаж на DIN шина. Трябва да се монтира само в сухи затворени помещения и не бива да се разполага на място, където ще бъде изложен на силни електромагнитни полета.

Окомплектовка

  • Контролер с триразреден LED дисплей и сензорни бутони за настройка;

  • Термосонда за колектора с високотемпературен силиконов кабел NTC (-40 .. 125оС) или опционално Pt1000 (-40 .. 200оС);

  • Термосонда NTC (-40 .. 125оС) за бойлера - за монтаж на нивото на серпентината;

  • Инструкция за употреба/схема на свързване/гаранционна карта (2 години гаранция);

  • Картонена кутия

Подобни продукти