WiFi модул NRM-W3

ID V-modem


Наличност: На склад

120,00 лв.

WiFi модул NRM-W3  за дистанционен мониторинг и управление през Интернет

Свързване на WiFi модул NRM-W3 към домашната Internet мрежа

За да свържете Вашият контролер със системата за дистанционен мониторинг и управление

през Интернет, трябва първо да свържете WiFi модула с домашната Интернет мрежа. За целта

трябва да знаете името на мрежата, паролата и начина на кодиране. Като помощно средство

ще трябва да използвате произволен смартфон, таблет или лаптоп с WiFi модем. Преди да

пристъпите към свързване на контролера с домашната мрежа, трябва да изпълните меню

„Нова WiFi мрежа“ за контролерите за пелетни горелки и котли, „Преинст. WiFi мрежа“ в

контролерите за електрически и комбинирани бойлери или да използвате бутон за включване

на режим Access Point на WiFi модема.

 

След натискане на стрелка надолу ще се изведе екран подобен на този, който е по-долу, от

където може да се види името на новата WiFi мрежа, която ще се появи от WiFi модула. В

случая името на новата мрежа е: Nat-AP-037.

 

След това трябва да активирате WiFi мрежата на Смартфона с който ще извършите

настройката и за по-сигурно да спрете Интернет от GPRS на телефона. Трябва да изберете

новата мрежа, създадена от модема с име Nat-AP-xxx . Избирането на нова мрежа става от

меню с име подобно на „Настройки“ и подменю „WiFi” или друго подобно. От екрана по-

долу може да видите как трябва да изглежда това меню в телефон с Android . Мрежата NatAP-

xxx е без кодировка и след като я изберете ще се свържете веднага. Почакайте малко в

това меню на телефона, за да се уверите, че той свързан с мрежата на WiFi модула.

 

След като телефонът е свързан с Access point (мрежата) на WiFi модула, трябва да стартирате

някой от Интернет браузърите в телефона и в лентата за въвеждане на адреси (Address bar) да

въведете адрес: iconnect.net.

 

След включване на захранването или влизане в „Нова WiFi мрежа, модема сканира близките

WiFi мрежи и вие можете да изберете вашата мрежа от списъка със сканирани мрежи. За

целта трябва да натиснете стрелката на полето за избор от списъка с мрежи. След името на

всяка мрежа ще видите и силата на сигнала й:

 

Ако намерите вашата мрежа в списъка с мрежи, ще трябва да въведете само паролата и в поле

Password. Ако модема не открие вашата мрежа или тя е скрита за него, ще трябва да въведете

всички полета: името на мрежата, паролата и метода на кодиране.

След въвеждане на всички тези параметри, трябва да продължите напред с натискане на

бутон GO. Тогава ще се появи нов екран за потвърждение като този по-долу:

 

За потвърждение на операцията по свързване с Интернет, натиснете OK. До няколко секунди

мрежата, която е била на WiFi модема, ще се изключи и телефонът вече може да се включи

към някоя друга мрежа по подразбиране или да остане без мрежа. WiFi модемът ще се опита

да се свърже с новата Интернет мрежа, след което ще започне да изпраща и получава пакети

от сървъра в Интернет. За да сте сигурни, че това се е случило, можете да погледнете

информацията от екрани „WiFi свързаност“ . Погледнете дали IP адресът е от вашата мрежа

(ако го знаете), дали ред WiFi режим е в състояние „Connected” и дали и двата брояча под

Snd/Rcv се увеличават. Скоростта на увеличение на броячите може да е сравнително малка, с

единица на минута.

Ако има някакъв проблем със свързването, можете да опитате отново да минете през всички

стъпки за нова преинсталация, започвайки от включване на режим Access Point на WiFi

модема.

Внимание!

WiFi модулите могат да се свързват само с мрежи, които в името и паролата си имат

букви, цифри или долна черта. Не са допустими други символи като например интервали!

Ако кодирането на вашата мрежа е по метод WEP, паролата ще трябва да бъде въведена

като използвате съответното шестнадесетично число, представящо всяка буква.

Ако въведете грешна парола или име на мрежата, може да се наложи да ги въведете два

пъти последователно вярно за да се свърже модема с рутера. Преди всяко въвеждане

трябва да минете през функцията „Нова WiFi мрежа“ („Преинст. WiFi мрежа“).

Подобни продукти